Logga in

Användarvillkor

Ingress

Auguste SAS (härefter Augustus eller WedZem) är ett aktiebolag registrerat på addressen 71 Rue Blanche, 75009, Paris, Frankrike. Företaget är registrerat hos det franska Handels- och företagsregistret (RCS) med numret RCS 803 613 827. Auguste äger och driver webbsidan www.wedzem.com

Alla som använder de tjänster som erbjuds på www.WedZem.se förbinder sig att läsa och förstå dessa användarvillkor och dess framtida förändringar och uppdateringar.

Den senaste uppdateringen eller förändringen av dessa användarvillkor skedde den 2 september, 2016

Paragraf 1: Definitioner

 • Brudparets sida: en sida skapad av brudparet som låter dem förse sina gäster med all nödvändig information angående bröllopet.
 • Min bröllopsönskelista: en sida för bröllopsgäster som låter dem bidra till bröllopsrelaterade utgifter.
 • Konto: det depositionskonto som skapats för brudparet genom www.WedZem.com
 • Gäst: en användare eller en besökare på webbsidan som vill delta bidra till bröllopsönskelistan.
 • Bröllopsönskelistan: en önskelista inför bröllopet skapad av brudparet.
 • Brudgum/brud: den användare som har skapat en önskelista.
 • Bidragsgivare: en användare eller besökare som har bidragit till önskelistan.
 • Bidrag: den summa som en bidragsgivare har bidragit med på en önskelista.
 • Webbplats: syftar på www.WedZem.se
 • Användare: en registrerad besökare på webbplatsen www.WedZem.se
 • Besökare: en användare som besöker www.WedZem.se, oavsett om han eller hon använder webbplatsens tjänster eller inte

Paragraf 2: Syfte och användningsområde

Dessa användarvilkor fastställer de villkor som gäller för de tjänster som företaget erbjuder via webbplatsen www.wedzem.se. Användarvillkoren definierar ömsesidiga åligganden mellan företaget och webbplatsens besökare/användare.

Användarvillkoren gäller för hela webbplatsen www.WedZem.com.

Webbplatsen är öppen för alla användare utan att diskriminera eller utesluta någon.

Besökaren förpliktar sig att respektera dessa användarvillkor i sitt användande av alla tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Följaktligen accepterar varje besökare användarvillkoren reservationslöst innan han eller hon använder webbplatsen.

Auguste förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor utan förvarning. Användaren eller besökaren uppmanas att läsa användarvillkorens senaste version genom följande länk: Anvandarvillkor

Om besökaren eller användaren inte accepterar användarvillkoren måste han eller hon genast lämna webbplatsen utan att använda dess tjänster.

Paragraf a3: Beskrivning av bröllopsönskelistans tjänster

Wedzem erbjuder varje brudpar en onlineplattform som låter dem insamla pengabidrag från deras gäster. För att kunna göra detta måste brudparet först fylla i ett frågeformulär med frågor om dem och deras vigselarrangemang.

Efter att kontot har skapats kan brudparet skapa en önskelista, dela sin personliga berättelse och lägga upp information om sitt planerade bröllop.

När bloggen har skapats kan den göras tillgänglig för gästerna genom ett flertal föreslagna sätt (webbadress, e-postinbjudan, QR-kod...). Väl på sidan har gästen möjlighet att bidra med pengar till bröllopet (varje bidrag delas lika mellan de blivande makarna).

Bidragen som görs av gästerna förblir på ett depositionskonto tills brudparet väljer att föra över sina pengar till sitt eget bankkonto eller stänga ner sin bröllopsönskelista.

Brudparet går med på att deras brudparsida görs tillgänglig online och frånsäger sig rätten att agera rättsligt mot Auguste, webbplatsen www.WedZem.se och dess representanter.

Auguste och dess representanter har inget ansvar för det innehåll som postas på webbsidan av dess användare, oavsett om det gäller brudparet, deras gäster eller någon annan besökare på webbplatsen.

August och dess representanter har inget ansvar att övervaka det innehåll som postas på webbplatsen av dess användare.

Auguste och dess representanter har inget ansvar för eventuella konflikter som uppstår mellan brudparet och gästerna, och kommer inte under några omständigheter att acceptera en medlarroll i sådana konflikter.

WedZem har inget ansvar för eventuella konflikter som kan uppstå mellan brudparet och deras gäster, och kommer inte under några omständigheter att agera medlare mellan parterna i en sådan konflikt.

Auguste förbehåller sig rätten att radera en bröllopsönskelista eller ett konto när som helst och utan förvarning ifall användarvillkoren inte respekteras eller om det publicerade innehållet är smädligt, stötande, nedsättande, kränkande eller pornografiskt. I sådana fall informeras brudparet via e-post om de åtgärder som vidtagits.

Artikel a3: Bidrag till en bröllopsönskelista

Alla bidrag görs via brudparets sida

Efter att ha läst brudparets sida har gästen möjlighet att välja en eller flera varor och tjänster på bröllopsönskelistan och ange en summa (fullständig eller partiell) som han eller hon vill bidra med. Betalningar sker online med ett konto- eller kreditkort med hjälp av vår samarbetspartner Stripe.

Gästen är ansvarig för riktigheten av den information som han eller hon anger vid insättandet av ett bidrag.

Genom att fortsätta använda sidan ger gästen sitt uttryckliga medhåll till att dela en del av den information han eller hon anger med brudparet (för- och efternamn, e-postadress och/eller postadress). Han eller hon accepterar också det fulla ansvaret och konsekvenserna av att råka bidra till fel bröllopsönskelista och kommer inte att kunna hålla WedZem ansvarigt för sådna misstag.

För att annullera en överföring måste gästen kontakta WedZem via e-post inom tio (10) arbetsdagar efter sitt bidrag. Han eller hon behöver inte ange någon orsak.

För att en annullering ska vara giltig så måste den förfrågas med hjälp av ett e-postmeddelande till hello@wedzem.se. Annulleringen kan antingen vara partiell eller fullständig. Summan som ska återbetalas måste specificeras i e-postmeddelandet.

Återbetalningen kommer att ske inom trettio dagar efter att förfrågan har skickats och kan enbart vara lägre eller lika stor som det bidrag som sattes in på brudparets bröllopsönskelista; detta minus vår avgift som inte kan återbetalas. Ingen återbetalning kan ske efter att brudparet har fört över bidraget till sitt konto.

Artikel a3: Användning av bröllopsönskelistan

Brudparet är ensamt ansvarigt för att bidrag används på det sätt som angivits på bröllopsönskelistan.

Brudparet kan föra över alla eller delar av de bidrag som kommit in till deras bröllopsönskelista med hjälp av funktionen Min Bidragskassa på deras konto. För att få tillgång till denna bidragskassa måste de ange sitt lösenord. Enbart brudparet kan använda denna funktion och de måste hålla sitt lösenord hemligt. WedZem och dess representanter kommer inte att hållas ansvariga för eventuella konflikter som kan uppstå vid överföringen av bidrag.

Bidragsöverföringarna sker på sektionen "Min bidragskassa". För att föra över pengar till sitt konto måste brudparet ange sin bankinformation. Bruden och brudgummen är ensamt ansvariga för eventuella fel i den angivna bankinformationen. WedZem kommer med andra ord inte att hållas ansvarigt för eventuella misstag.

I enlighet med EU:s lagar mot pengatvätt måste WedZem vara extra noga med att identifiera användare som fått mer än 1 000 € (tusen euro) i bidrag på ett kalenderår.

För att vi ska kunna säkerställa sådana användares identitet måste de ladda upp nödvändiga dokument på sina kontosidor: en kopia av en legitimationshandling (fram- och baksida), bankinformation och ett boendebevis (hyreskontrakt, personbevis, etc.)

WedZem förbehåller sig rätten att kräva sådana identifikationshandlingar av användare på plattformen i de fall det anses lämpligt. Detta för att följa EU:s regler mot pengatvätt och finansiering av terrorism.

Artikel a3: Prislista

När ett bidrag ges över WedZem dras en avgift av från totalsumman. Hur stor denna avgift blir räknas ut enligt principerna nedan.

Avgiften som dras av från varje bidrag är 2%. Denna avgift dras av så fort gästen har bekräftat sitt bidrag.

Avgiften kan inte underskrida 2 € (Enligt dagen gällande växlingskurs)

Artikel 3e: Stripe

Betalningsprocessen för WedZems registrerade användare sköts av Stripe enligt Stripes avtal för anslutna konton, vilket innehåller Stripes användar- och tjänstvillkor.

Genom fortsätta använda ditt WedZemkonto samtycker du även till Stripes tjänstevillkor, som sköts och kan modifieras av Stripe.

WedZem sätter igång betalningsprocessen genom Stripe under villkor att du anger korrekt och fullständig information om dig och ditt företag och samtycker till att WedZem delar och överför denna information relaterad till ditt användande av Stripe.

Paragraf 4: Ansvar

Denna artikel gäller de bidrag som görs till ett WedZem-konto.

Efter att ha besökt en bröllopsönskelista kan varje gäst välja ut en eller flera varor på listan och ange hur mycket han eller hon vill bidra med. Denna betalning görs på webbplatsen genom en säker betalningsportal.

Varje gäst är ansvarig för riktigheten av den information som han eller hon anger vid insättandet av ett bidrag.

Gästen ger uttryckligen sin tillåtelse att få sin information vidarebefordrad till brudparet (inklusive men inte begränsat till namn, summan på bidraget, e-postadress eller postadress).

Gästen åtar sig det fulla ansvaret för hans eller hennes bidrag. Han eller hon kommer inte att kunna hålla webbplatsen ansvarig om bidraget görs till fel önskelista.

no translation

no translation

Paragraf 6: Transaktionsvillkor

En hanteringsavgift dras av alla pengabidrag enligt följande:

En avgift på 3,9% + $0,5 dras av varje pengabidrag. Denna avgift dras av bidraget direkt efter att betalningen har bekräftats av bidragsgivaren.
Därtill kommer en överföringsavgift på $5,00 att läggas på alla överföringar av summor mindre än $1000,00, respektive en överföringsavgift på $12,00 på alla överföringar av summor större än $1000,00. Dessa överföringsavgifter är utöver eventuella avgifter som dras av brudparets bank på inkommande överföringar.

no translation

Paragraf 7: Villkorens giltighet

Ett angivet villkors eventuella ogiltighet eller icke-tillämpbarhet gör inte andra användarvillkor ogiltiga eller icke-tillämpbara. Alla klausuler inom dessa användarvillkor är fortsatt giltiga.

Ett angivet villkors eventuella ogiltighet eller icke-tillämpbarhet gör inte andra användarvillkor ogiltiga eller icke-tillämpbara. Alla klausuler inom dessa användarvillkor är fortsatt giltiga.

Paragraf 8: Upphovsrätt

Auguste äger upphovsrättigheterna till webbsidans innehåll: texter, bilder, alla tjänster som erbjuds, etc. Följaktligen får denna webbsidas innehåll inte kopieras eller reproduceras, delvis eller i sin helhet, utan en skriftlig tillåtelse från AGI.